اعتراض

لغب انسان بر برخی حیوان ها به اشتباه گماشته شده...شرف سگ که شریف تر و برتر از این عوام اسپری به دست که به جان سنگ ها، این نعمات طبیعی خداوند افتاده اند...جرم انها کمتر ار خیانت ، کمتر از قتل نیست، اینان به طبیعت تجاوز کرده و جان این سنگ سخت ولی بی زبان را به درد اورده اند...

 

لعنت به ذات و شرف تک تکشان ....لعنت خدا بر انها .

 

 

 

 

/ 3 نظر / 35 بازدید
حمید شفقی

سلام بهنام . اگه پل خواب بری چی میگی ؟‌تبلیغ گیره رو زدن رو اول دو تا از مسیرها

آنا

تو هم که مثل من دست به نفرین کردنت خوبه![چشمک]